środa, 26 kwietnia 2023

Bohater z bajki - konkurs

Zapraszam do konkursu wszystkich miłośników bajek.

Konkurs organizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego wraz
z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną oraz Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego  we Wrocławiu – Oddział Pediatryczny. 


Konkurs ma na celu zachęcenie do kreatywności i wyobraźni, rozwijania umiejętności artystycznych, a także uhonorowanie postaci, które są szczególnie bliskie naszym sercom.  Konkurs polega na stworzeniu oryginalnej pracy, przedstawiającej bohatera z ulubionej bajki w dowolnej technice plastycznej (płaskiej). Konkurs jest otwarty dla wszystkich, którzy chcą podzielić się swoją pasją i talentem.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach kl. I-III oraz IV-VIII.  

Twórz, eksperymentuj i wykorzystaj swoją wyobraźnię, 

aby stworzyć coś wyjątkowego i niezapomnianego.

Zwycięskie i wyróżnione prace stanowić będą ekspozycję na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Dzięki pracom uczniów oddział pediatryczny będzie miejscem jeszcze bardziej przyjaznym
i kolorowym. 

Wymagania konkursowe : 

  1. Praca plastyczna powinna być wykonana w formacie A3, dowolną techniką malarską z powszechnie wykorzystywanych materiałów plastycznych. Do wykonania pracy użyć można dowolnej techniki płaskiej.
  2. Praca powinna charakteryzować się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.
  3. Zaprojektowane prace plastyczne muszą stanowić opracowanie własne uczniów.
  4. Kryteria oceny pracy plastycznej: zgodność z tematem, oryginalność, estetyka, technika dowolna płaska.
  5. Spośród nadesłanych prac konkursowych Komisja wybiera w obu kategoriach najwyżej punktowane prace i przyznaje nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia (nagrody rzeczowe i dyplomy). Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Prace oddajemy do biblioteki do dnia 20 maja.
Ogłoszenie wyników 5 czerwca 2023roku.
Wasza BiblioTeka

czwartek, 20 kwietnia 2023

„Kino zmienia życie. Na dobre”

 Witam miłośników oglądania ciekawych filmów!

Żródło:https://edupolis.pl/

Polecam dzisiaj stronę internetową, na której można znaleźć inspiracje tym razem filmowe.

Skorzystać z tych propozycji mogą zarówno samodzielnie dzieci i młodzież, ale także jest to propozycja dla rodziców i nauczycieli do dalszych rozmów, interpretacji i rozważań. Stronę prowadzą fachowcy, wykształceni w zakresie filmoznawstwa i filologii polskiej. Ważny też moim zdaniem jest podział na grupy wiekowe. Ze strony można  pobrać materiały do realizacji na różnego rodzaju zajęć. 

Ich dewiza brzmi : „Kino zmienia życie. Na dobre”

Wierzę, że młodemu człowiekowi potrzebne są dobre wzorce, a te znajdziemy w dobrej literaturze, ale także w  dobrych filmach.

Polecam! Wasza BiblioTeka

Strona internetowa : 

https://filmwszkole.pl/o-nas/


Blog : 

https://filmwszkole.pl/blog/